2006/08/19

Ĉu Esperanto utilas laŭ morala vidpunkto ?

En la listo Denask-L, gepatroj diskutas pri la hejma uzo de Esperanto.

Jen konkludo mia post diskuto : eĉ laŭ lingva vidpunkto, rektaj avantaĝoj de Esperanto ne estas vere mezureblaj en la unuaj jaroj. Pli da toleremo, da scivolemo koncerne aliajn popolojn kaj kulturojn, estas grava aspekto kiun mi nun taksas esenca en la edukado de infanoj. Ne sufiĉas plibonigi la ĝeneralan nivelon de niaj infanoj por ke ili akiru diplomojn kaj trovu lokon en la socio. Tio, eĉ malgraŭ mia malkvieto pri eventuala senlaboreco, fariĝas tute detala punkto, laŭ racia vidpunkto, se ni rigardas tra vivdaŭro. Pli gravas ke ili havu klarajn principojn. Ĉar ni ne estas religiemaj nek rekte partiemaj, tiuj principoj estas malpli klaraj al ili, kaj do por mi valoroj portataj de Esperanto (aŭ de mi atribuataj al Esperanto), eĉ se ne rekte esprimeblaj, konstruis ilin.
Mi precizigu ke mi ne estas varbademulo, nek finvenkisto, sed konfuze sentas ke oni semu eĉ se oni ne vidos la arban kreskadon.