2006/06/24

Sansistemo

Hieraŭ mi legis ke en Francio 40% de la fakkuracistoj rifuzas kuraci "malriĉulojn", tio estas homoj kiuj pro manko da monrimedoj profitas la senpagan kuracsistemon. Kelkaj kuracistoj asertis ke ili rifuzas por ne trudi multekostan konsultadon, sed aliaj senhonte diras ke ili ne volas tediĝi kun pliaj administraciaj laboroj (la sanasekureco repagas rekte al la kuracisto post sendado de fakturo, kaj pravigiloj). Kvietige : la sanministro admonis la kuracistasocion. Timige : la homoj aŭdacas diri kiom ili malestimas siajn najbarojn pro monaferoj.