2006/10/07

Kaj nun muso ...


Post instalado de la kankro en la hejmo, ni devis aĉeti por ĝi nutraĵon. Jen okazo por lerni kune pri tiaj bestoj. Sed mi forgesis ke Klara nepre NE eniru bestovendejon ! Meze de papagajoj, kunikloj, kanarioj, sciuroj, ktp, musoj siestas en vitra kaĝo. Nu, konsentite, ni aĉetos unu.

Aleksandroj tra la mondo bonvolu pardoni nin ... Jen Aleksandro, ŝi diris. Nun estas muso en ŝia dormoĉambro. Aleksandro estas karesata, kisata, nutrata plurfoje ĉiutage. "Li" certe ne petis tiom da prizorgado.

2006/10/06

Kankro kiel hejmobesto

00:10

Estis iom surprize trovi kankron en akvobaseno de la superbazaro, merkrede. La besto agresemas, ĝi provas pinĉi ekde kiam oni alproksimiĝas... Neniu en la vendejo scias de kie ĝi venas.
Kiam Klara demandis ĉu ŝi rajtas ĝin kunporti hejme, la kasdeĵorantino tuj konsentis.
Fakte homoj aĉetas amerikajn kankrojn por akvario, sed poste malkovras kiel tede estas, zorgi pri tiu malsimpatia, neinteresa kaj nehejmeca besto, kaj decidas senpeziĝi de ĝi. Sed en niaj riveroj, amerikaj kankroj formanĝis la nutraĵojn (kaj la idojn) de la lokaj kankroj, kiuj sekve preskaŭ komplete malaperis. Ĉifoje la forlasinto pripensis, ke en superbazara baseno, la malutilo estas malpli granda.
Tiel nun, kankro provas plu vivi en nia manĝoĉambro. La akvokuvo ĝenas apud la fenestro, kaj mi jam scias kiu devos zorgi pri la kaptito.

2006/10/02

Glaciaĵo en suna posttagmezo

En nia regiono pli komfortas esti arabo ol cigano. Okazis tiel, ke de jardekoj la lokaj agrikulturistoj dungas marokanojn, kaj ĝenerale laŭdas iliajn diligentecon kaj laborkapablojn. Ne plu estas laboro por novaj enmigrontoj, sed la ekskolonizitojn oni daŭre akceptas ĉar oni kun ili konservis kvazaŭ familiajn ligojn. La gefiloj poste vizitadis la universitaton, kaj ĝenerale oni neniel mallaŭdas tiujn kamparanojn kiuj senbrue faras siajn infanojn burĝoj. Tial ili ne tro suferas rasismon, kvankam ekstremdekstruloj pli kaj pli aŭdacas semi naŭzajn ideojn en la publika vivo.

Pli malfacila kaj neenviata estas la sorto de ciganoj : malamataj, malestimataj, suspektitaj pro ŝteladoj, ili estas konsiderataj kiel rubaĵo de nia socio. Ne eblas ŝanĝi la situacion en unu okulumo, des pli ke ankaŭ ili, similante kiel eble plej paŭse al la komuna modelo, konformiĝas al tiu kutima vidpunkto, kiu ajn estu la motivo. Sed kiel senti sin prava en eduksistemo ekzemple, kiam oni de la komenco estas konsiderata kiel analfabeta debilulo ?

Klara iam partoprenis naskiĝdatrevenon kun amikino sia. Poste oni al ŝi donacis foton de la festo. En la lernejo knabo malestime ironiis : eehh, ĉu vi vere eltenis kun ciganoj ? Feliĉe ŝi respondis ke unue la knabino ĝuste estas ŝia amikino kaj due, ke ŝi fajfas pri la afero.

Foje en la ĉiovendejo, post ŝtelado, kasistino kuris post ciganino kaj akuzis ŝin laŭtege, vulgare kaj malestime, ke ŝi estas kulpa (dum ŝi ankoraŭ havas neniun pruvon). Kun ordinara loĝanto ŝi riskus procezon, ĉar ŝi atingis la dignecon de la klientino. Sed ĉifoje ŝi riskis nenion. Plej ŝoke estis, ke la kasistino iam estis samklasano mia, kaj mi ne imagus ke ŝi povas tiel konduti. Ne eblis scii pri kio okazis poste.

Ankoraŭ plia memoraĵo : cigana familio eniras la ĉiovendejon. Tuj alproksimiĝas la gardisto, kaj demandas « kion ili intencas fari ». La viro respondas ke kiel kliento li intencas aĉeti varojn. Sed la gardisto sekvas ilin en la vendejo por kontroli ĉu varoj ne malaperas.

Sur la ĉiovendeja parkejo, pasintsemajne, en blanka kamiono, cigana familio paŭzas dum momento. Viro sidas ĉe la stirilo, du virinoj sidas apude. Du tre similaj virinoj kvindekjaraj, sendube fratinoj, eble ĝemelinoj, kun tufaj hararanĝoj en la sunradioj. Ni ekrigardas unu la aliajn : ili frandas surstangetajn glaciaĵojn, kun rava rideto al si mem, kiel knabinoj. La rigardoj renkontiĝas tra la fenestrovitro, ili ekridegas kaj krias : jes, ni frandas glaciaĵojn, estas ĝue foje ! Mi respondas : prave, bonan apetiton ! Kaj mi foriras akompanite de belega rideto de la fratinoj. Tio okazis jam de du semajnoj.

Ilia rideto nestiĝis en mia memoro kaj lumigas ĝin de tempo al tempo.